Tevredenheid van patiënten en verwijzers

Patiënttevredenheid

De kliniek onderzoekt de tevredenheid van de patiënt via een enquête 6 maanden na een operatie. Daarnaast nemen wij geregeld persoonlijke interviews af. Ons team gebruikt deze informatie om de zorg en de dienstverlening te verbeteren. Over 2021 kregen we een gemiddelde beoordeling van een 9,0.

Resultaten uit 2021

Vraag Uitstekend Goed Voldoende Matig Slecht
Wat vindt u van de telefonische bereikbaarheid van de kliniek? 77% 23% 0% 0% 0%
Wat vindt u van de informatieverstrekking / voorlichting over de procedure en operatie? 70% 30% 0% 0% 0%
Hoe heeft u de oogoperatie over het algemeen ervaren? 55% 45% 0% 0% 0%
Hoe werd u opgevangen / begeleid / geïnformeerd in de operatiekamer? 70% 30% 0% 0% 0%
Wat vindt u van de nazorg (controles en informatieverstrekking na de operatie)? 61% 35% 3% 0% 0%

Totaal algemene beoordeling: 9,0.

Tevredenheid verwijzers

Melles Hoornvlieskliniek ontvangt patiëntverwijzingen van oogartsen en optometristen. De relatie met onze verwijzers evalueren we geregeld via enquêtes, net als bij onze patiënten. Bovendien heeft ons medisch team geregeld intercollegiaal overleg met oogartsen en optometristen en spreken zij elkaar tijdens oogheelkundige congressen. Ook deze feedback gebruiken we om de dienstverlening verder te verbeteren. Bij 98,0% van de ontvangen enquêtes in 2018 zijn de verwijzers tevreden over de verwijzing van patiënten aan Melles Hoornvlieskliniek. Totaal algemene beoordeling: 9,3.

Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Gemiddeld krijgt onze kliniek op ZorgkaartNederland een 9.1. Bekijk alle waarderingen of plaats zelf een waardering.

Klachtenregeling

De medewerkers van Melles Hoornvlieskliniek doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Bent u toch niet tevreden of zijn er zaken die u als onjuist of onterecht heeft ervaren, dan horen wij dit graag van u. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren. Ervaring leert dat veel klachten gebaseerd zijn op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Het bespreken van uw klacht met uw directe zorgverlener kan vaak al een groot deel van uw onvrede wegnemen en/of verhelpen.

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen of wilt u uw klacht liever met iemand anders bespreken, dan heeft u de mogelijkheid deze en eventuele vragen hierover voor te leggen aan onze klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke functionaris kan u informeren over de klachtenprocedure en helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris direct bereiken door een e-mail te sturen naar klachtenfunctionaris@niios.com of per post naar NIIOS, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Laan op Zuid 88, 3071 AA Rotterdam.

Indien u er samen met de zorgverlener en/of klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie met de juiste kennis en expertise in de zorgsector. Meer informatie over de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg kunt u vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl.